Nasza Oferta

ZAPEWNIAMY

„Szkołę dla Ciebie”, w której nauczyciele wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, dają im możliwość aktywnego i twórczego przeżycia trzech najpiękniejszych lat młodości.

Naukę w klasach:

 •   sportowej,
 •   integracyjnej-z warsztatami teatralno – dziennikarskimi,
 •   ogólnych:
  1. grupa DSD (Deutsches Sprachdiplom),
  2. z poszerzonym językiem angielskim,
  3. z warsztatami matematyczno-informatycznymi.

 

PROPONUJEMY

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę, życzliwie nastawioną do uczniów.
 • Dostęp do dziennika elektronicznego, zapewniający kontrolę frekwencji i postępów w nauce.
 • Naukę języków obcych: j. angielskiego i j. niemieckiego.
 • Opiekę w świetlicy dla uczniów dojeżdżających.
 • Opiekę pedagoga i psychologa szkolnego.
 • Możliwość korzystania z księgo-zbioru biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej.
 • Wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych.
 • Smaczne obiady w stołówce szkolnej oraz dobrze zaopatrzony sklepik uczniowski.
 • Dowozy dla uczniów z Balina i Luszowic.
 • Przygtowanie do Egzaminów Państwowych „Fit in Deutsch” I i II stopnia, pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie

 

DSD (Deutsches Sprachdiplom)

Od września 2014 roku  nasza szkoła przystąpiła  do programu DSD.
Program DSD realizowany jest w gimnazjach i liceach (w Chrzanowie jest to I LO), które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec.
We września 2014 utworzyliśmy pierwszą grupę językową, w której uczniowie uczą się języka niemieckiego w wymiarze 6h/tydzień, a języka angielskiego 3h/tydzień. W trzyletnim cyklu nauki jest to ok. 600 godzin niemieckiego i ok. 300 godzin angielskiego.
Gimnazjaliści będą przygotowywani przez trzy lata intensywnej nauki do egzaminu DSD I z języka niemieckiego (jest to rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B1). Egzamin jest  państwowy i bezpłatny.
Po trzech latach nauki w gimnazjum mogą kontynuować naukę języka w liceum z programem DSD (np. I LO w Chrzanowie), gdzie również uczą się niemieckiego w wymiarze 6h/tydzień i przygotowują do egzaminu DSD II.

Zachęcenie młodzieży do zdawania egzaminów językowych w tak młodym wieku niesie ze sobą wiele korzyści:

 • Zapoznaje uczniów ze strukturą egzaminów państwowych i matury,
 • Certyfikaty językowe są bardzo cenione w Polsce i Europie, z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia w Niemczech na każdym kierunku.
 • Absolwent DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.
 • Młodzież nic nie płaci za przygotowanie do egzaminu oraz za egzamin, wszystko odbywa się w ramach lekcji.

Nauka języka obcego to nie tylko lekcje.  Klasa językowa uczestniczy w:

 • różnorodnych wycieczkach zagranicznych np. Bawaria, Berlin, Poczdam, Drezno, Wiedeń oraz krajowych np. Warszawa, Wrocław, Toruń , Malbork, Gdańsk (do uzgodnienia z uczniami i rodzicami),
 • projektach językowych,
 • konkursach.

Dlaczego warto postawić na niemiecki?

 • Jeden język obcy to w dzisiaj za mało.
 • Język niemiecki jest językiem urzędowym w czterech krajach: Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Księstwie Liechtenstein.
 • 101 mln ludzi na świecie używa niemieckiego jako języka ojczystego.
 •  Dla 24% mieszkańców Unii Europejskiej język niemiecki jest językiem ojczystym.
 • Ponad 14 mln ludzi na świecie uczy się języka niemieckiego  jako języka obcego.

Rodzina Szkół Tischnerowskich

Należymy do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Bierzemy udział w  wielu szkolnych i ogólnopolskich działaniach, związanych z postacią naszego Patrona.
Są to m. in.

 •   Dzień Patrona
 •   Tischnerowskie Oskary – dla najlepszego absolwenta
 •   Przeglądy Form Artystycznych Młodzieży Szkół Tischnerowskich – Wałcz
 •   Konkursy „Tischnerowskie ślady” – Wadowice
 •   Rajdy szkół tischnerowskich
 •   Majówki szkół tischnerowskich – Kraków
 •   Konkursy oratorskie „Na ścieżkach życia –Tischnerowskie drogowskazy”–Łódź
 •   Memoriały narciarskie im. ks. prof. J. Tischnera – Kluszkowce