Wychowują jedynie Ci, którzy mają nadzieję - ks. prof. Józef Tischner

Jesteśmy szkołą wspierającą rozwój indywidualny uczniów, zapewniającą równość szans edukacyjnych, wychowującą przyszłych obywateli zjednoczonej Europy w duchu tolerancji i poczuciu własnej wartości.